Background

Page

Om oss

VI TRANSPORTERAR KLIMATSMART!

SJÖKVISTS har alltid miljön i fokus, som unga värnar vi om nästa generationers förutsättningar att leva på vår jord. Därför tänker vi alltid klimatsmart och engagerar oss i transportnäringens miljöarbete bland annat genom styrelsearbete i Sveriges Åkeriföretag, ABC åkarna. Med rätt körteknik och bra logistikplanering minskar verksamhetens miljöpåverkan.
Vi är ett ungt men väletablerat åkeri med rätt kompetens och resurser, vi är kuggen. Allt det vi gör bygger på att det ska vara klimatsmart. För oss betyder det att planera i god tid för att uppnå optimal logistik för uppdraget. Vi ger våra kunder en personlig service, tala om ditt behov eller problem så hittar vi en lösning. Vi strävar efter att upplevas som duktiga, lyhörda, flexibla och nyfikna. Vårt affärsnätverk är stort, skulle vi inte ha resurserna i egen regi så har vi garanterat en kollega som hjälper oss.
Dagens SJÖKVISTS är i en stark expansionsfas, vi åtar oss uppdrag från en enstaka transporter, till avtal som löper under flera år. Våra kunder finns inom bygg- och anläggningsföretag, hantverkare, husleverantörer men vi hjälper även privatkunder med trädfällning och materialtransporter eller att lyfta ett fönster på plats.
SJÖKVISTS verkar för närvarande inom två tjänsteområden men utvecklar ständigt nya områden efter våra kunders efterfrågan och behov.
Verksamheten är lokalt förankrad och drivs i mellansverige från Stockholm och Uppsala.

alltid 100 %

Vi har satsat på ett brett utbud av kranbilar, från mindre till större för höglyft från 18 till 106 tonmeters kapacitet. Vi kör bygg- och anläggning, bodar, förrådscontainer och specialtransporter. Våra kranbilar används även för att köra ut och hämta in storsäckar, avfall eller ris och grenar från trädfällning. En del av kranbilarna har korta jobb som specialitet, vilket gör oss flexibla att fixa ett kortjobb samma dag.

– Vi vill inte vara störst, vi vill vara bäst.

sjökvists